Stockholm

Veckogrupp i Stockholm

Identitetsterapi (3 tim /gång).
Onsdagar 18.00 - 21.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: F n  Luntmakargatan 52, Stockholm

Före start i veckogrupp bör man vara med på minst en veckoslutsgrupp och/eller genomföra ett förstagångssamtal.

Individualsamtal i Stockholm
Onsdagar på Luntmakargatan 52.
Kontakta Bo-Göran för tidsbokning

Veckoslutsgrupp (= ID-helg)
Veckoslutsgruppen pågår från fredag kl 15.00 (14.00 för nybörjare) till söndag kl 16.00 (ca 20 tim terapitid).
Dessa genomförs vanligen ett par mil NO om Uppsala.
Innan man deltager i sin första veckoslutsgrupp, måste man komma till ett eller flera bedömningssamtal.

Efter den första veckoslutsgruppen bör man deltaga i ett uppföljningssamtal (obligatoriskt) alternativt ha annan planerad kontakt med någon av terapeuterna.

HÖSTterminen 2021
ONSdagsgrupp i stockholm

Höstterminen  2021  i  Bo-Göran´s            onsdagsgrupp:
Månad     Antal/mån    Gång nr      Dag               Anm
                                         
Augusti            2                1         onsdag  18
                                          2         onsdag  25

September      5                3          onsdag   1
                                         4           onsdag   8
                                         5          onsdag   15
                                         6          onsdag   22
                                         7          onsdag   29
                                         
Oktober          4                 8          onsdag   6

.....................................................

Dec              3                 15         onsdag   1
                                       16         onsdag   8
                                       17        onsdag   15   Avslut

Plats:  Luntmakargatan 52.      Portkod: XYZW

Tid: 
 Kl 18.00 – 21.00. Kom ej senare än 5 min före start!

Förhinder: Du abonnerar på en plats och betalar även om du uteblir.
Meddela frånvaro och sen ankomst per mobiltel senast 17.55.  Telefon:  Mobil: 070 - 7548815   

Kostnad: Privatbetalande 600 kr/gång. Institution/Företag/Faktura: 1.000 kr/gång.

Betalning: Inbetalt till Plusgiro nr: 112 16 49 – 6 senast sista vardagen i månaden.

Avslutning: Information till terapeut och gruppen
8 gånger före egen avslutning genom personlig närvaro.

Uppsala

Samtalsgrupp i Uppsala

Beräknad start våren 2022
Gruppterapi (2-3 tim /gång).
Torsdagar 18.00 - 20 / 21

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Centrala Uppsala

Före start måste man genomföra ett förstagångssamtalIndividualsamtal i Uppsala

Torsdagar i centrala Uppsala.
Även andra veckodagar kan bli aktuellt.
Kontakta Bo-Göran för att boka tid.

 

HÖSTterminen 2021

Augusti
 18     Terminsstart av veckogrupp och individualsamtal 
        
X-Y     ID-helg på Rasbo Kursgård utanför Uppsala 

Dec     
 15      Terminsavslutning veckogrupp och indsamtal

anmälnings- & avboknings-regler


Av-anmälningar till veckoslutsgrupper och intensivveckor som sker senare än en vecka innan terapitillfället debiteras full avgift, oavsett när anmälan skett. Ev sjukdom styrks med läkarintyg.

Bokade individualsamtal måste avbokas senast 08.00 aktuell dag för att undvika full debitering och minst 48 tim före bokning för att undvika lokalkostnad.

I veckogrupperna abonnerar man på en plats och betalar även om man inte deltager vid alla tillfällen.

Betalning sker vid besökstllfället eller om man går regelbundet, senast direkt efter sista besökstillfället varje månad, helst via plusgiro.