Priser
                                                                                Stockholm          Uppsala


Intake / förstagångssamtal  privatperson ......................  700 kr              900 kr

Terapisamtal  ...............................................................   850 kr            1000 kr

Terapisamtal vid faktura/institution ............................   1000 kr             1200 kr

Terapisamtal för deltagare i veckogrupp .....................   700 kr               800 kr

Parsamtal  60 min  ......................................................  1000 kr            1200 kr

Veckogrupp per gång  ..................................................   600 kr              600 kr

Veckogrupp vid faktura/institution  .............................    1000 kr            1000 krAlla samtal är 50 min utom parsamtal som är 60 min och dubbelsamtal
som är 1 tim och 30 min.

Iban för betalning från utlandet:

SE06 9500 0099 6018 1121 6496