Göteborg

Aktuella grupper

 

Veckogrupper
Identitetsterapi
Måndagar 18.15 - 21.30
Terapeut: Inger Johansson

Inger Johansson bedriver även individualterapi, parsamtal, coaching och personlig utveckling.
Arbetar också med kris- och traumabearbetning.
Det förekommer också veckoslutsgrupper (lördag - söndag).
Kontakta Inger för exakta datum.