Om terapimetoden och grundaren

Identitetsterapi grundades av Daniel Casriel som från början var psykiater och psykoanalytiker.
Under 60-talet blev han mer och mer intresserad av gruppterapeutiska processer och utvecklade sin egen speciella metod.


Han kom fram till att grunden i vårt psykiska mående, är hur tidiga relationer påverkat oss och hur våra tidiga behov och känslor bemötts.

Han utgick ifrån, att vi har ett medfött biologiskt behov av fysisk och emotionell närhet, som han kallade BONDING.


Hur detta behov hos barnet tas om hand, blir grundläggande för hur vi lär oss tänka om oss själva och närstående relationer, och även hur vi kommer att bete oss i nära relationer. Beroende på hur behoven bemöts, väcks olika känslor.

 

Casriel räknar med 5 GRUNDKÄNSLOR: Smärta, rädsla, ilska, glädje (välbehag) och kärlek.
Vi får också snart förväntningar om hur behov och känslor kommer att bemötas.
Om våra behov tas om hand på ett tillfredsställande sätt, lär vi oss förvänta detta, och behoven kommer att förknippas med ett förväntat välbehag.

Tas de inte om hand, lär vi oss förvänta obehag och behoven kommer att väcka känslor av smärta, rädsla eller ilska. Det här blir också grunden för våra tidiga föreställningar om oss själva och omvärlden, inom Identitetsterapin kallat ATTITYDER.
Det kommer också att påverka vårt beteende i förhållande till viktiga relationer.

 

Inom Identitetsterapin hjälper vi till att urskilja de olika grundkänslorna, identifiera känslor som uppstått ur förvrängda attityder, och att förändra de attityderna i positiv riktning och dessutom att korrigera destruktiva beteenden.

Han kallade terapiformen:The New Identity Process (NIP). Internationellt heter den idag Bonding Psychotherapy (BP).


Metoden

Grunden i metoden är att skapa trygga förutsättningar för både fysisk och psykisk närhet. Det handlar om att göra känslorna medvetna och att våga uttrycka dem.


Ofta gömmer vi våra "svåraste" känslor, det blir som ett försvar, och det blir viktigt att genomskåda försvarsmönstren. Man brukar uppleva det som väldigt befriande att våga vara mera sann mot sig själv.

 
Våra grundläggande attityder till oss själva och omvärlden, är något som formats av hur vi har fått lära oss att möta andra människor och ta hand om att tillgodose våra egna behov. Här finns t ex våra anknytningsmönster. Utveckling här handlar om att sätta plåster på våra sår, att få dem att läka och våga börja acceptera nya attityder samt

ha modet att pröva nya förhållningssätt och nya sätt att närma sig i relationer.

Målet handlar ofta om att hitta hopp, att lära sig respektera och älska i första hand sig själv men i förlängningen naturligtvis även andra människor.

 

 

Identitetsterapi kan vara bra för dig som:

Inte kommer dig för

Lätt låter dig köras över

Har svårt att komma till din rätt

Lever ett ensammare liv än du önskar

Inte alls har fått det jobb som du tänkt dig

Skrattar när du är rädd och gråter när du är arg

Börjar fundera över om livet inte är mer än så här

Nästan inte minns någonting alls från din barndom

Springer vidare för att livet inte ska bli så tomt och ödsligt

Känner dig spänd och obekväm nära andra människor

Ofta sväljer dina känslor och börjar bli trött på det

Gärna tänker när andra undrar vad man känner

Känner dig egoistisk om du tänker på dig själv

Har svårt att hantera din ilska

Inte vågar lita på andra