Psykoterapi

Vi erbjuder psykoterapi i Uppsala, Stockholm och Göteborg.
Livet går sällan som på räls, och ibland behöver vi stöd och hjälp för att komma vidare.
Det händer att vi hamnar i situationer som blir jobbiga och i dessa kommer ofta våra
själsliga sår fram.
Här brukar också våra mindre funktionella attityder titta fram, inställningar vi haft med oss
länge, om världen, om andra människor men inte minst om oss själva.

Allt är dessutom ihopkopplat med en känslomässig aspekt, som oftast blir den stora stötestenen.
Vi kan ibland med lite hjälp från en vän eller en bra gör-det-själv bok,
hitta en tillfällig lösning på vårt problem. Tyvärr hjälper det oss inte ur det grundläggande problemet,
för vår känsla, som är kopplad till historien, är det som styr oss.
Vägen ut kan ofta vara psykoterapi.

 

Gruppterapi

Identitetsterapi är en gruppterapiform på psykodynamisk grund men med kognitiva inslag.
Gruppterapi är en mycket effektiv metod - ofta är det den kortaste vägen mellan där du står nu
och dit du vill.
I gruppen kan du både få stöd av de andra och erhålla en spegling av dig och verkligheten.

Identitetsterapi är en unik gruppterapi som fokuserar på två komponenter: närhet och utlevelse.
Vår vanligaste inställning till närhet har sin grund i hur vi blivit behandlade under uppväxten,
om och hur våra behov har tillgodosetts, blir då grunden till hur du ser på detta idag.

Utlevelse handlar om att kunna och våga visa samt ge uttryck för sina känslor.
Många människor har idag fått med sig hinder och förbud när det gäller att visa känslor - vilket
i sin tur ofta leder till att man samlar på sig outryckta känslor i en sån omfattning att problem uppstår.
Målet är att kunna uttrycka känslor och att själv kunna välja när.


Individuell samtalsterapi

En mer traditionell och individuell samtalsterapi på psykodynamisk grund, är vanligen ett
bra komplement till Identitetsterapin. Ofta kan den också användas som inkörsport när det
känns för stort och ogörligt att gå i grupp.

parsamtal

Alla relationer har sina svårigheter och i en parsituation är det vanligt att de gamla mönstren
hur vi brukar tänka och göra, låser fast både oss själva och vår partner. Vi behöver helt enkelt en tredje part - terapeuten - för att tillsammans kunna hitta lämpliga sätt att utvecklas och gå vidare.