Stockholm

Veckogrupp i Stockholm

Identitetsterapi (3 tim /gång).
Tisdagar 18.00 - 21.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Karlbergsvägen 54, Stockholm
(Lokalen syns ovanför bakre delen på spårvagnen.)

Före start i veckogrupp bör man vara med på minst en veckoslutsgrupp och/eller genomföra ett förstagångssamtal.

Individualsamtal i Stockholm
Tisdagar på Karlbergsvägen 54.
Kontakta Bo-Göran för tidsbokning

Veckoslutsgrupp
Veckoslutsgruppen pågår från fredag kl 15.00 (14.00 för nybörjare) till söndag kl 16.00 (ca 20 tim terapitid).
Dessa genomförs vanligen ett par mil NO om Uppsala.
Innan man deltager i sin första veckoslutsgrupp, måste man komma till ett eller flera bedömningssamtal.

Efter den första veckoslutsgruppen bör man deltaga i ett uppföljningssamtal (obligatoriskt) alternativt ha annan planerad kontakt med någon av terapeuterna.

HÖSTtermin 2018 tisdagsgrupp stockholm

Höstterminen  2018  i  Bo-Göran´s  tisdagsgrupp:
Månad     Antal/mån    Gång nr      Dag               Anm

Augusti         2                  1          tisdag 21
                                         2          tisdag 28

September   4                  3          tisdag   4
                                         4          tisdag 11
                                         5          tisdag 18
                                         6          tisdag 25
 
Oktober        5                  7          tisdag   2
                                         8          tisdag   9
                                         9          tisdag 16
                                       10          tisdag 23
                                       11          tisdag 30

November   4                 12          tisdag   6
                                       13          tisdag 13
                                       14          tisdag 20
                                       15          tisdag 27

December      3               16         tisdag  4
                                       17         tisdag 11
                                       18         tisdag 18 Avslutning
                                       

Plats:  Karlbergsvägen 54.      Portkod: Ingen

Tid: 
 Kl 18.00 – 21.00. Kom ej senare än 5 min före start!

Förhinder: Du abonnerar på en plats och betalar även om du uteblir.
Meddela frånvaro och sen ankomst per mobiltel senast 17.55.  Telefon:  Mobil: 070 - 7548815   

Kostnad: Privatbetalande 600 kr/gång. Institution/Företag/Faktura: 1.000 kr/gång.

Betalning: Inbetalt till Plusgiro nr: 112 16 49 – 6 senast sista vardagen i månaden.

Avslutning: Information till terapeut och gruppen
8 gånger före egen avslutning genom personlig närvaro.

Uppsala

Samtalsgrupp i Uppsala

Beräknad start hösten 2018
Gruppterapi (2 tim /gång).
Torsdagar 18.00 - 20.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Centrala Uppsala

Före start måste man genomföra ett förstagångssamtalIndividualsamtal i Uppsala

Torsdagar i centrala Uppsala.
Även andra veckodagar kan bli aktuellt.
Kontakta Bo-Göran för att boka tid.

 

HÖSTterminen 2018

Aug
 21       Terminsstart av veckogrupp och individualsamtal

Sept        
               
Okt
5-7        Veckoslutsgrupp i Rasbo Strandet kursgård

Nov

Dec      
 18         Terminsavslutning veckogrupp och indsamtal

anmälnings- & avboknings-regler


Av-anmälningar till veckoslutsgrupper och intensivveckor som sker senare än en vecka innan terapitillfället debiteras full avgift, oavsett när anmälan skett. Ev sjukdom styrks med läkarintyg.

Bokade individualsamtal måste avbokas senast 08.00 aktuell dag för att undvika full debitering och minst 48 tim före bokning för att undvika lokalkostnad.

I veckogrupperna abonnerar man på en plats och betalar även om man inte deltager vid alla tillfällen.

Betalning sker vid besökstllfället eller om man går regelbundet, senast direkt efter sista besökstillfället varje månad, helst via plusgiro.