Stockholm

Veckogrupp i Stockholm

Identitetsterapi (3 tim /gång).
Tisdagar 18.00 - 21.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: St Nygatan 8, Star-lokalen, Stockholm

Före start i veckogrupp bör man vara med på minst en veckoslutsgrupp.

Individualsamtal i Stockholm
Tisdagar i Gamla stan, St Nygatan 8.
Kontakta Bo-Göran för tidsbokning

Veckoslutsgrupp
Veckoslutsgruppen pågår från fredag kl 15.00 (14.00 för nybörjare) till söndag kl 16.00 (ca 20 tim terapitid).
Dessa genomförs vanligen ett par mil NO om Uppsala.
Innan man deltager i sin första veckoslutsgrupp, måste man komma till ett eller flera bedömningssamtal.

Efter den första veckoslutsgruppen bör man deltaga i ett uppföljningssamtal (obligatoriskt) alternativt ha annan planerad kontakt med någon av terapeuterna.

HÖSTtermin 2017 tisdagsgrupp stockholm

Höstterminen  2017  i  Bo-Göran´s  tisdagsgrupp:
Månad     Antal/mån    Gång nr      Dag               Anm

Augusti          2                 1          tisdag 22
                                         2          tisdag 29

September    4                 3          tisdag  5
                                         4          tisdag 12
                                         5          tisdag 19
                                         6          tisdag 26 

Oktober        5                  7          tisdag   3
                                         8          tisdag 10
                                         9          tisdag 17
                                       10          tisdag 24
                                       11          tisdag 31

November    4                12         tisdag  7
                                       13         tisdag 14
                                       14         tisdag 21
                                       15         tisdag 28

December    3                16         tisdag  5
                                       17         tisdag12
                                       18         tisdag19  Avslutning

Plats: Star-lokalen, St Nygatan 8.      Portkod: 7364

Tid:  Kl 18.00 – 21.00. Kom ej senare än 5 min före start!

Förhinder: Du abonnerar på en plats och betalar även om du uteblir.
Meddela frånvaro och sen ankomst per mobiltel senast 17.55.  Telefon:  Mobil: 070 - 7548815   

Kostnad: Privatbetalande 600 kr/gång. Institution/Företag/Faktura: 1.000 kr/gång.

Betalning: Inbetalt till Plusgiro nr: 112 16 49 – 6 senast sista vardagen i månaden.

Avslutning: Information till terapeut och gruppen
8 gånger före egen avslutning genom personlig närvaro.

Uppsala

Veckogrupp / Samtalsgrupp i Uppsala

Beräknad start hösten 2017
Gruppterapi (2 tim /gång).
Torsdagar 18.00 - 20.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Centrala Uppsala

Före start måste man genomföra ett förstagångssamtalIndividualsamtal i Uppsala

Torsdagar i centrala Uppsala.
Även andra veckodagar kan bli aktuellt.
Kontakta Bo-Göran för att boka tid.

 

HÖSTterminen 2017

Aug
22           Terminsstart av veckogrupp och individualsamtal

Sept        
15-17           Veckoslutsgrupp i Rasbokil / Tibble
               

Dec       
 19          Terminsavslutning veckogrupp och indsamtal

anmälnings- & avboknings-regler


Av-anmälningar till veckoslutsgrupper och intensivveckor som sker senare än en vecka innan terapitillfället debiteras full avgift, oavsett när anmälan skett. Ev sjukdom styrks med läkarintyg.

Bokade individualsamtal måste avbokas senast 08.00 aktuell dag för att undvika debitering och minst 48 tim före bokning för att undvika lokalkostnad.

I veckogrupperna abonnerar man på en plats och betalar även om man inte deltager vid alla tillfällen.

Betalning sker vid besökstllfället eller om man går regelbundet, senast direkt efter sista besökstillfället varje månad, helst via plusgiro.