Stockholm

Veckogrupp i Stockholm

Identitetsterapi (3 tim /gång).
Tisdagar 18.00 - 21.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Karlbergsvägen 54, Stockholm

Före start i veckogrupp bör man vara med på minst en veckoslutsgrupp.

Individualsamtal i Stockholm
Tisdagar på Karlbergsvägen 54.
Kontakta Bo-Göran för tidsbokning

Veckoslutsgrupp
Veckoslutsgruppen pågår från fredag kl 15.00 (14.00 för nybörjare) till söndag kl 16.00 (ca 20 tim terapitid).
Dessa genomförs vanligen ett par mil NO om Uppsala.
Innan man deltager i sin första veckoslutsgrupp, måste man komma till ett eller flera bedömningssamtal.

Efter den första veckoslutsgruppen bör man deltaga i ett uppföljningssamtal (obligatoriskt) alternativt ha annan planerad kontakt med någon av terapeuterna.

Vårtermin 2018 tisdagsgrupp stockholm

Vårterminen  2018  i  Bo-Göran´s  tisdagsgrupp:
Månad     Antal/mån    Gång nr      Dag               Anm

Januari          4                 1          tisdag 09
                                         2          tisdag 16
                                         3          tisdag  23
                                         4          tisdag 30

Februari       3                  5          tisdag 06
                                         6          tisdag 20 
                                         7          tisdag 27

Mars            4                   8          tisdag 06
                                         9          tisdag 13
                                       10          tisdag 20
                                       11          tisdag 27

April             4                 12         tisdag 03
                                       13         tisdag 10
                                       14         tisdag 17
                                       15         tisdag 24

Maj               5                16         tisdag 01
                                       17         tisdag08
                                       18         tisdag15
                                       19         tisdag 22
                                       20         tisdag 29

Juni              3                 21      tisdag 05
                                        22      tisdag 12
                                        23      tisdag 19   Avslutning

Plats:  Karlbergsvägen 54.      Portkod: Ingen

Tid: 
 Kl 18.00 – 21.00. Kom ej senare än 5 min före start!

Förhinder: Du abonnerar på en plats och betalar även om du uteblir.
Meddela frånvaro och sen ankomst per mobiltel senast 17.55.  Telefon:  Mobil: 070 - 7548815   

Kostnad: Privatbetalande 600 kr/gång. Institution/Företag/Faktura: 1.000 kr/gång.

Betalning: Inbetalt till Plusgiro nr: 112 16 49 – 6 senast sista vardagen i månaden.

Avslutning: Information till terapeut och gruppen
8 gånger före egen avslutning genom personlig närvaro.

Uppsala

Samtalsgrupp i Uppsala

Beräknad start våren 2018
Gruppterapi (2 tim /gång).
Torsdagar 18.00 - 20.00

Terapeut: Bo-Göran Gustavsson

Plats: Centrala Uppsala

Före start måste man genomföra ett förstagångssamtalIndividualsamtal i Uppsala

Torsdagar i centrala Uppsala.
Även andra veckodagar kan bli aktuellt.
Kontakta Bo-Göran för att boka tid.

 

VÅRterminen 2018

Jan
 9        Terminsstart av veckogrupp och individualsamtal

Jan        
26-28    Veckoslutsgrupp på Tallkrogen kursgård / Björklinge
               
Maj
?-?           Veckoslutsgrupp någonstans?

Juni       
 12          Terminsavslutning veckogrupp och indsamtal

anmälnings- & avboknings-regler


Av-anmälningar till veckoslutsgrupper och intensivveckor som sker senare än en vecka innan terapitillfället debiteras full avgift, oavsett när anmälan skett. Ev sjukdom styrks med läkarintyg.

Bokade individualsamtal måste avbokas senast 08.00 aktuell dag för att undvika debitering och minst 48 tim före bokning för att undvika lokalkostnad.

I veckogrupperna abonnerar man på en plats och betalar även om man inte deltager vid alla tillfällen.

Betalning sker vid besökstllfället eller om man går regelbundet, senast direkt efter sista besökstillfället varje månad, helst via plusgiro.